LIITY JÄSENEKSI

Voit ilmoittautua jäseneksi myös lähettämällä sähköpostitse ilmoituksen sympatiary@gmail.com osoitteeseen

Lisää postiin nimesi ja sähköpostiosoitteesi.

Jäsenmaksu:

Henkilöjäsen 20 euroa

Kannatusjäsenmaksu yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityishenkilöiltä minimissään 30 euroa.

Voit myös tukea toimintaamme jollain muulla haluamallasi kannatusjäsenmaksusummalla.

Yritys tule tekemään yhdessä hyvää liittymällä kannatusjäseneksi: 

Yli 100 euron kannatusjäsenmaksun suorittanut yritys/yhteisö saa halutessaan oman logonsa Sympatian sivuille ja/tai linkin omille sivuilleen

Liittymiskaavake

Kannatusjäsenmaksu-1024x464-1024x464.png