top of page

Konsertti toi iloa sairaalan arkeen

Sympatia ry:n ja Norlandia potilashotellin lahjoitustilaisuuden virallinen ryhmäkuva: potilashotellin johtajaTiina Auvinen (vas.), Taysin säätiön asiamies Heikki Oksa, Sympatia ry:n varapuheenjohtaja Sisko Pulli,puheenjohtaja Sirpa Pajumäki ja tiedottaja Mirja Karlsson sekä ylilääkäri Maarit Bärlund.

Sympatia ry:n lokakuinen konsertti Tampere-talossa tuotti sekä iloa että varoja. Konsertin tuotto lahjoitettiin torstaina 19.1.2023 Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiölle. Varat käytetään syöpäsairaiden ja heidän läheistensä yöpymiseen potilashotelli Norlandiassa.

Heikku Oksa Allekirjoitus.jpeg

Taysin tukisäätiön asiamies Heikki Oksa allekirjoittaa lahjoitusasiakirjan.

Taysin tukisäätiön asiamies, lääkintöneuvos ja dosentti Heikki Oksa kiitteli Sympatiaa sitkeydestä.Yhdistyksen 10-vuotiskonserttia suunniteltiin jo vuodeksi 2020. Sitten tuli korona ja pisti suunnitelmat jäihin pariksi vuodeksi. Konsertti onnistui lopulta viime vuoden lokakuussa ja oli viikon katsotuin ohjelma Alfa-tv:ssä.
 

- Tämä on ollut pitkä ja sitkeä, mutta hieno projekti, Oksa luonnehti.
 

Lahjoituksia tuli paljon

Sympatia ry:n puheenjohtaja Sirpa Pajumäki kertoi, että konsertin järjestäminen vaati melkoisesti työtä pieneltä yhdistykseltä. Kaikista yllätyksistä ja ylimääräisistä kuluista selvittiin kuitenkin kunnialla. Artistit ja

juontajat halusivat auttaa omalla osuudellaan syöpäsairaita. Lahjoituksia saatiin sekä yrityksiltä että yksityisiltä henkilöiltä niin paljon, että säätiölle pystyttiin antamaan 20 000 euroa.

Alkuperäinen idea konsertin varojen keräyskohteesta syöpäsairaiden ja heidän läheistensä yöpymisten tukemiseen Tampereen potilashotellilla tuli Tampereen omalta mieheltä Martti Kuurilalta, joka on tunnettu

musiikki- ja viihdealan ammattilainen.

Yöpymisiä vähävaraisille

Taysin syövänhoidon ylilääkäri, vastuualuejohtaja Maarit Bärlund kiitteli Syöpäklinikan puolesta valon tuomisesta arkeen. Konsertti lämmitti klinikan henkilöstöä ja varsinkin se, että Sympatian toiminnan katsottiin kumpuavan suoraan sydämestä. Syöpäklinikan sosiaalihoitaja ja sairaanhoitajat suuntaavat avun henkilöille, joiden katsotaan tarvitsevan tukea majoittumiseen potilashotellissa Sympatian lahjoittamien varojen turvin.

Myös potilashotellin johtaja Tiina Auvinen ilmaisi ison kiitoksen lahjoituksesta. Lahjoitus on tosi tarpeellinen ja suuri asia potilaille ja läheisille, koska läheisen läsnäolo on korvaamatonta syöpäpotilaalle.

Ylilääkäri Maarit Bärlund kiitteli Sympatiaa valon tuomisesta klinikan arkeen konsertilla ja

rahalahjoituksella.

Potilashotellin johtaja Tiina Auvinen piti lahjoitusta merkittävänä syöpäpotilaille ja heidän omaisilleen.

Järviradion toimittaja Vivi Traballi haastatteli puhelimitse lahjoituksesta Sympatia ry:n puheenjohtajaa Sirpa

Pajumäkeä (vas.) sekä potilashotellin johtajaa Tiina Auvista ja ylilääkäri Maarit Bärlundia.

Teksti ja kuvat Mirja Karlsson

bottom of page