• Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomessa syöpään sairastuneiden ja heidän omaistensa syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Yhdistyksen tarkoituksena on tukea syöpään sairastuneita ja heidän läheisiään sairauden voittamiseksi.
  • Yhdistyksen toisena tarkoituksena on edistää suomalaista kevyttä musiikkia ja tanssikulttuuria.Yhdistys toteuttaa tarkoituksiaan siten, että ne tukevat toistensa toteuttamista.Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: järjestää esimerkiksi Sympatia-Golf tapahtuman, konsertteja ja muita samantapaisia tapahtumia tukee ja avustaa syöpään sairastuneita ja heidän läheisiään, tätä työtä Sympatia toteuttaa antamalla taloudellista tukea esim. tätä työtä tekeville järjestöille ja yhteisöille sekä tekee yhteistyötä sellaisten toimijoiden kanssa, jotka toimivat samojen tarkoitusten hyväksi.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi myös ottaa vastaan lahjoituksia ja sille testamentattuja varoja tai muuta omaisuutta.

Lue lisää jäsenyydestä